Ứng dụng của Axit Acetic với dệt nhuộm

Ứng dụng của Axit Acetic với dệt nhuộm

| 539 Comments

Là một trong những axit thuộc nhóm hóa chất trợ nhuộm cần thiết cho quy trình nhuộm vải 1)Tính chất Axit Acetic: Thể lỏng không màu,trọng lượng riêng 1,0497 ( ở 20oC ), acia acetic 99,5{dc34ad5f4e258147e90eda70a92ed8888f3c12867f8dd08373e794ec27d92f49} ở 16oC  đóng băng nên còn gọi là acid băng, là tinh thể không màu có tính hút ẩm.Nhiệt độ…

Xem thêm »
Gọi!