Ứng dụng của Axit Acetic với dệt nhuộm

| 0 Comment
Là một trong những axit thuộc nhóm hóa chất trợ nhuộm cần thiết cho quy trình nhuộm vải
1)Tính chất Axit Acetic:
Thể lỏng không màu,trọng lượng riêng 1,0497 ( ở 20oC ), acia acetic 99,5% ở 16oC  đóng băng nên còn gọi là acid băng, là tinh thể không màu có tính hút ẩm.Nhiệt độ nóng chảy 16,635oC.Nhiệt độ sôi 118oC.Axit Acetic là axít yếu tan trong nước, rượu và ete theo bất kỳ tỉ lệ nào.
2) Công dụng Axit Acetic trong Nhuộm, In:
          -Được dùng làm dung môi và chất làm chậm quá trình nhuộm của các thuốc nhuộm gốc muối giúp tăng cường độ đều màu.Khi dùng thuốc nhuộm gốc muối để in hoa người ta cho acid acetic (dấm công nghiệp) vào hồ màu để tăng khả năng hòa tan của thuốc nhuộm.
          -Dùng pha chế dung dịch hiện màu của thuốc nhuộm naphtol: Nhuộm và in hoa bằng thuốc nhuộm naphtol , gốc hiện màu sau khi diazo hóa , đôi khi người ta dùng natri acetat và acid acetic làm chất đệm pH.Thuốc nhuộm naphtol nếu dùng acid acetic bao giờ màu sắc cũng tươi hơn so với khi không dùng.
          –Axit Acetic Làm chất trung hòa dung dịch kiềm
          -Khử naphtol AS dư: khi dùng phẩm naphtol in hoa trực tiếp, dùng acid acetic loãng xử lí có thể khử naphtol dư trên vãi vì muối natri của naphtol AS gặp acid sẽ chuyển thành naphtol AS không hòa tan nên dể dàng giặt sạch.
          –Axit Acetic Dùng làm chất trợ giúp ăn màu cho thuốc nhuộm acid
          –Axit Acetic Làm chất hiện màu cho thuốc nhuộm azo không hòa tan.
          -Cùng với phèn đỏ ( bicromat ) dùng làm chất oxit hóa, xử lí sau khi in, nhuộm thuốc nhuộm hoàn nguyên và thuốc nhuộm lưu huỳnh: thuốc nhuộm hoàn nguyên và lưu huỳnh sau khi nhuộm để oxy hóa ngoài không khí thì cần thời gian rất dài, để tiết kiệm thời gian người ta dùng dd acid acetic và bicromat để oxit hóa thuốc nhuộm.Ngoài ra dùng cách này có thể ngăn cãn vãi coton đen nhuộm bằng phẩm lưu huỳnh không bị mục trong quá trình lưu kho.Nguyên nhân làm mục vãi coton  khi nhuộm bằng phẩm  lưu huỳnh là do lưu huỳnh liên kết không chắc trong phân tử thuốc nhuộm sẽ bị oxit hóa trong không khí thành H2SO4 làm mụv vãi.Vì vậy khi dùng dd acid acetic và bicromat để oxit hóa lưu huỳnh ở trạng thái ướt, acid sulphuric tạo ra sẽ được giặt sạch dễ dàng.

-Hổn hợp với CuSO4 làm chất cầm màu cho phẩm trực tiếp.

Posted in: Tin tức

Bài viết khác

Watches
| 0 Comment

Watches

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam molestie molestie nisl, eu scelerisque turpis tempus at. Nam luctus ultrices imperdiet. Class…

Women’s Accessories
| 0 Comment

Women’s Accessories

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam molestie molestie nisl, eu scelerisque turpis tempus at. Nam luctus ultrices imperdiet. Class…

Bracelets
| 0 Comment

Bracelets

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam molestie molestie nisl, eu scelerisque turpis tempus at. Nam luctus ultrices imperdiet. Class…

Men Classic Style
| 0 Comment

Men Classic Style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam molestie molestie nisl, eu scelerisque turpis tempus at. Nam luctus ultrices imperdiet. Class…

Leave a Comment

Gọi!